Gacia, T., J. Adamiak, A. Strycharczuk, i N. Turkiewicz. „Raban Maur, Homilie O Najważniejszych świętach Oraz O Cnotach (wybór) (Homiliae De Festis Praecipuis, Item De Virtutibus”). Vox Patrum, T. 65, Dec. 2018, s. 859-92, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3541.