Kokoszko, M., J. Dybała, K. Jagusiak, i Z. Rzeźnicka. Chleb Nieodpowiedni Dla Chrześcijan: Moralne Zalecenia Klemensa Aleksandryjskiego W Konfrontacji Z Naukowymi Ustaleniami Galena. Vox Patrum, T. 64, Dec. 2018, s. 249-91, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3715.