Figiel, J. “Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores Augustini. Augustyńskie Florilegia W średniowieczu”. Vox Patrum, Vol. 68, Dec. 2018, pp. 828-, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3782.