Figiel, J. „Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores Augustini. Augustyńskie Florilegia W średniowiecz”u. Vox Patrum, T. 68, Dec. 2018, s. 828-, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3782.