Longosz, S. „Jan Iluk, O Godnym życiu We Wspólnocie. Antologia Aforyzmów I Didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru Z Pism Patriarchy Konstantynopola Dokonał, Ułożył I Wstępem Poprzedził Jan Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Ss. 242”. Vox Patrum, T. 66, Dec. 2018, s. 616-22, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3806.