Szram, M. “Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat Poezji Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU Nr 40, Kraków 2011, Polska Akademia Umiejętności, Ss. 171.”. Vox Patrum, Vol. 63, Dec. 2018, pp. 505-8, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3842.