Groń, R. „Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, West Michigan University, 8-11 V 2008”). Vox Patrum, T. 53, Dec. 2018, s. 1064-6, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4448.