Strękowski, S. Wychowanie Dzieci Najważniejszym Zadaniem Rodziców Według Jana Chryzostoma. Vox Patrum, T. 53, Dec. 2018, s. 407-20, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4477.