Jędrzejewska, D. Chrystianizacja I Romanizacja Elit W Rzymskiej Edessie. Vox Patrum, T. 73, Mar. 2020, s. 25-48, doi:10.31743/vp.4552.