Żelazny, J. „Cyprian U Tymoteusza. Odwołania Do Decyzji Synodalnych Cypriana Z Kartaginy W Polemice W Kościele Orientalnym W VIII Wiek”u. Vox Patrum, T. 72, Dec. 2019, s. 121-30, doi:10.31743/vp.4671.