Paczkowski, M. Symbolika Eklezjalna Jerozolimy a Polemika Antydonatystyczna W Afryce Rzymskiej. Vox Patrum, T. 72, Dec. 2019, s. 171-02, doi:10.31743/vp.4672.