Kochanek, P. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) W Roku Akademickim 2018/2019. Vox Patrum, T. 72, Dec. 2019, s. 325-8, doi:10.31743/vp.4771.