Groń, R. „LIV Międzynarodowy Kongres Studiów Nad Średniowieczem Oraz Konferencja Studiów Cysterskich I Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 Maja 201”9. Vox Patrum, T. 72, Dec. 2019, s. 340-2, doi:10.31743/vp.4821.