Groń, R. “LIV Międzynarodowy Kongres Studiów Nad Średniowieczem Oraz Konferencja Studiów Cysterskich I Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 Maja 2019”. Vox Patrum, Vol. 72, Dec. 2019, pp. 340-2, doi:10.31743/vp.4821.