Strękowski, S. „Synody W Afryce Prokonsularnej III Wieku Jako Przejaw Kolegialności Biskupów W świetle Kanonów Synodalnych I Listów św. Cypriana Z Kartagin”y. Vox Patrum, T. 72, Dec. 2019, s. 97-120, doi:10.31743/vp.4834.