Szczur, P. „Oleksandr KASHCHUK, Monoteletyzm W Bizancjum VII Wieku: Doktryna, Polityka Oraz Ideologia Władzy, Lwów 2019, Ss. 34”4. Vox Patrum, T. 72, Dec. 2019, s. 314-21, doi:10.31743/vp.4923.