Misiarczyk, L. „Hieronymus Noster. Międzynarodowe Sympozjum Z Okazji 1600 -Letniej Rocznicy śmierci, Ljubljana, Słowenia, 23-26 X 201”9. Vox Patrum, T. 72, Dec. 2019, s. 347-9, doi:10.31743/vp.4949.