Gacia, Tadeusz, Jarosław Adamiak, Agnieszka Strycharczuk, i Natalia Turkiewicz. „Raban Maur, Homilie O Najważniejszych świętach Oraz O Cnotach (wybór) (Homiliae De Festis Praecipuis, Item De Virtutibus”). Vox Patrum 65 (grudzień 16, 2018): 859-892. Udostępniono lipiec 14, 2020. https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3541.