Kokoszko, Maciej, Jolanta Dybała, Krzysztof Jagusiak, i Zofia Rzeźnicka. Chleb Nieodpowiedni Dla Chrześcijan: Moralne Zalecenia Klemensa Aleksandryjskiego W Konfrontacji Z Naukowymi Ustaleniami Galena. Vox Patrum 64 (grudzień 16, 2018): 249-291. Udostępniono styczeń 25, 2020. https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3715.