Figiel, Józef. “Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores Augustini. Augustyńskie Florilegia W średniowieczu”. Vox Patrum 68 (December 16, 2018): 828-828. Accessed November 23, 2020. https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3782.