Longosz, Stanisław. „Jan Iluk, O Godnym życiu We Wspólnocie. Antologia Aforyzmów I Didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru Z Pism Patriarchy Konstantynopola Dokonał, Ułożył I Wstępem Poprzedził Jan Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Ss. 242”. Vox Patrum 66 (grudzień 16, 2018): 616-622. Udostępniono luty 25, 2020. https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3806.