Misiarczyk, Leszek. „Hieronymus Noster. Międzynarodowe Sympozjum Z Okazji 1600 -Letniej Rocznicy śmierci, Ljubljana, Słowenia, 23-26 X 201”9. Vox Patrum 72 (grudzień 15, 2019): 347-349. Udostępniono maj 25, 2020. https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4949.