1.
Wilczyński M. Roma capta! – Uwagi na temat relacji o zdobyciu Rzymu w 410 i 455 r. w dziełach wybranych autorów późnoantycznych. VP [Internet]. 12grudz.2018 [cytowane 25luty2020];70:311-38. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3212