1.
Brzozowska Z. Jeden z herezjarchów? Przedstawienia ikonograficzne Mahometa w rękopisie Рнб, f.IV.151 w kontekście staroruskich narracji na jego temat. VP [Internet]. 12grudz.2018 [cytowane 9grudz.2019];70:449-6. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3216