1.
Kokoszko M, Dybała J, Jagusiak K, Rzeźnicka Z. Chleb nieodpowiedni dla chrześcijan: moralne zalecenia Klemensa Aleksandryjskiego w konfrontacji z naukowymi ustaleniami Galena. VP [Internet]. 16grudz.2018 [cytowane 25sty.2020];64:249-91. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3715