1.
Kochanek P. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2016/2017. VPatr [Internet]. 2018 Dec. 16 [cited 2021 Dec. 2];68:804-7. Available from: https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/3772