1.
Jaśkiewicz G. Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w „De Trinitate” , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396. VP [Internet]. 16grudz.2018 [cytowane 23sty.2020];53:707-11. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4404