1.
Paczkowski M. Symbolika eklezjalna Jerozolimy a polemika antydonatystyczna w Afryce Rzymskiej. VP [Internet]. 15grudz.2019 [cytowane 29maj2020];72:171-02. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4672