1.
Pyszna J, Laurynenka K. Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu doktorantów Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL w dniach 5-11 maja 2019 r. VP [Internet]. 15grudz.2019 [cytowane 2cze.2020];72:335-40. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4800