1.
Groń R. LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 2019. VP [Internet]. 15grudz.2019 [cytowane 2cze.2020];72:340-2. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4821