1.
Zalewski D. Rola i zadania prezbiterów we wspólnocie kościelnej w świetle pism Tertuliana. VP [Internet]. 15grudz.2019 [cytowane 30maj2020];72:67-8. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4833