1.
Szczur P. Oleksandr KASHCHUK, Monoteletyzm w Bizancjum VII wieku: doktryna, polityka oraz ideologia władzy, Lwów 2019, ss. 344. VP [Internet]. 15grudz.2019 [cytowane 2cze.2020];72:314-21. Available from: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4923