Tom 53 (2009): Vox PatrumDokumenty Kościoła

Artykuły

Przekłady

Tatiana Krynicka, Stanisław Longosz
653-690
Recenzje

Bibliografie

Stanisław Longosz, Józef Naumowicz
813-867
Sprawozdania

Informacje

Stanisław Longosz
1081-1082
Stanisław Longosz
1083-1087