Tom 3 (1982):Dokumenty Kościoła

Artykuły

Borys Jan Bałyk
313-322
Franciszek Szulc
340-356
Recenzje

Stanisław Longosz
412
Sprawozdania

Andrzej Malinowski, Stanisław Longosz
447-456
Stanisław Longosz
457-460
Bibliografie

Stanisław Longosz
495-496
Informacje

Stanisław Longosz
497-500
Stanisław Longosz
501-502
Stanisław Longosz
503
In memoriam

Inne

Stanisław Longosz
514-524