Tematy numerów 2020-2022

2020-10-31

Najbliższe tomy półrocznika "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

38 (2020) Czas i kalendarz (przesyłanie tekstów do końca lipca 2020 r.)
39 (2021) Relacje homoseksualne a zamysł Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety (do końca stycznia 2021 r.)
40 (2021) Filozofia grecka i hellenizacja w Biblii i teologii chrześcijańskiej (do końca czerwca 2021 r.)
41 (2022) Ludzka płciowość - czym jest i czemu służy? (do końca grudnia 2021 r.)
42 (2022) Duch ludzki i dusza człowieka - co to takiego? (do końca czerwca 2022 r.) 

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów kolejnych numerów, gotowych artykułów i recenzji książek. W każdym tomie przewidziany jest odrębny zeszyt, pt. „Varia”, w którym można publikować artykuły teologiczne w języku angielskim niezwiązane z tematem numeru. W tym przypadku nie obowiązują terminy nadsyłania tekstów; stosujemy nabór ciągły.