[1]
Lemański, J. 2016. Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14). Verbum Vitae. 11 (sty. 2016), 15-25.