[1]
Dziadosz, D. 2016. Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu. Verbum Vitae. 11 (sty. 2016), 43-66.