[1]
Stefański, J. 2015. VIII przykazanie Dekalogu na tle koncepcji świadectwa i świadka w tekstach legislacyjnych Starego Testamentu. Verbum Vitae. 27, (paź. 2015), 21-46. DOI:https://doi.org/10.31743/vv.1599.