[1]
Stefański, J. 2015. VIII przykazanie Dekalogu na tle koncepcji świadectwa i świadka w tekstach legislacyjnych Starego Testamentu. Verbum Vitae. 27 (paź. 2015), 21-46.