[1]
Szymik, S. 2017. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11. Verbum Vitae. 31 (maj 2017), 21-44.