[1]
Szymik, S. 2017. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11. Verbum Vitae. 31, (maj 2017), 21-44. DOI:https://doi.org/10.31743/vv.1758.