[1]
Szymik, S. 2017. Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Verbum Vitae. 31, (maj 2017), 365-370. DOI:https://doi.org/10.31743/vv.1772.