[1]
Klukowski, M. 2017. Nicholas Thomas Wright, Dobra Nowina. Wiadomość, która zmieniła świat (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016). Verbum Vitae. 31 (maj 2017), 371-381.