[1]
Kuśmirek, A. 2017. „Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?” (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego proroka. Verbum Vitae. 32 (paź. 2017), 95-125.