[1]
Kuśmirek, A. 2017. „Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?” (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego proroka. Verbum Vitae. 32, (grudz. 2017), 95-125. DOI:https://doi.org/10.31743/vv.1832.