[1]
Piwowar, A. 2015. Funkcje i zadania arcykapłana według Księgi Mądrości Syracha. Verbum Vitae. 17, (Sep. 2015), 107-132. DOI:https://doi.org/10.31743/vv.2000.