(1)
Korzec, C. Prorok Wobec Zła I Władzy (2 Sm 12,9). vv 2015, 14, 17-38.