(1)
Posadzy, A. Widzenie ZmartwychwstaƂego. Interpretacja 1 Kor 15,3b-8. vv 2015, 16, 161-181.