(1)
Stefański, J. VIII Przykazanie Dekalogu Na Tle Koncepcji świadectwa I świadka W Tekstach Legislacyjnych Starego Testamentu. vv 2015, 27, 21-46.