(1)
Bąk, T. Anna Maria Wajda, Szkice Z Biblijnego Zwierzyńca (Kraków: Petrus 2016). vv 2017, 475-485.