(1)
Bąk, T. Jezus Zdjęty Litością Czy Ogarnięty Gniewem? Analiza Mk 1,41 W świetle Argumentów Z Krytyki Tekstu. vv 2018, 215-247.