(1)
Kuśmirek, A. Marina Paszuk, Białoruskie Przekłady Pisma Świętego W Latach 1926-2013. Studium Historyczno-Porównawcze (Mińsk: Wydawnictwo «Pro Christo» 2017). vv 2018, 519-522.