(1)
Rybicki, A. Interpretacje Gniewu We Współczesnej Refleksji O Duchowości. vv 2018, 421-435.