(1)
Piwowar, A. Funkcje I Zadania Arcykapłana Według Księgi Mądrości Syracha. vv 2015, 17, 107-132.