Nyk, P. (2016). „Głosić Słowo Boże z mocą” (Dz 4,23-31). Verbum Vitae, (7), 139-165. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1385